Bekendmaken van ecolonomische projecten en gebieden (*)

(*) Voor een echt evenwicht tussen de economische, ecologische en maatschappelijke dimensies.

Wacht niet op verandering, maar anticipeer erop

T3 is het eerste adviesbureau dat publieke en private actoren (Retail en Real Estate) ondersteunt die “ecolonomisch verantwoorde” projecten en gebieden willen ontwikkelen.

Gezien de veranderingen in onze samenleving is het van essentieel belang de economische, maatschappelijke en milieu-effecten van elk stedelijk, commercieel of territoriaal project beter te voorspellen.


Voor investeerders betekent dit minder risico, kortere doorlooptijden en meer zekerheid over het rendement.
Voor het publiek betekent dit meer steun van de burgers en een betere integratie van de projecten op het grondgebied.


Bij T3, The Third Territory

Geloven we in proactiviteit en moedigen we u aan om vooruit te kijken en een actieve rol te spelen in de transformatie van onze gemeenschappen.

Wij zijn verantwoordelijk en ambitieus en richten ons op een coherente en interdisciplinaire ontwikkeling op lange termijn. Wij gaan voor uitmuntendheid.

De wereld zonder visie

 • Inconsistentie van wijken met één functie
 • Ontmenselijkte kantoorhubs
 • Geïsoleerde woon- en slaapsteden
 • Explosie van de e-commerce en de achteruitgang van de detailhandel, verschijnen van commerciële braakliggende terreinen
 • Afbraak en wederopbouw (creatieve afbraak)
 • Silobenadering van het gebied – Gedesintegreerde steden

De wereld volgens onze visie

 • Multifunctionaliteit
 • Intelligente concentratie, met name van braakliggende terreinen en braaklanden
 • Aanmoedigen van renovatie (creatieve transformatie)
 • Prioritering van gebruikersbehoeften door middel van een participatieve aanpak
 • Holistische benadering van het gebied
 • 15-minutenstad

Een dubbele expertise

Om uw doelstellingen te bereiken bundelt onze groep ‘The Third Territory’ de krachten en expertise van twee complementaire en onafhankelijke Business Units, UPcity en GeoConsulting


Strategisch adviesbureau voor de publieke sector, gespecialiseerd in territoriaal beheer en ontwikkeling.


Agentschap voor strategisch geomarketingadvies voor particuliere operatoren, gespecialiseerd in Retail en Real Estate.

Retail et Real Estate projects : Comment assurer le succès ?

Retail and Real Estate projects: How to ensure success?

Retail and Real Estate projects: Hoe succes te verzekeren?

Accompagner et promouvoir la redynamisation des territoires

Supporting and promoting the revitalization of territories

Ondersteuning en bevordering van de revitalisering van gebieden

Le puzzle du succès de vos projets Retail

The puzzle of success for your Retail projects

De puzzel van succes voor uw Retailprojecten

Retail et Real Estate au Luxembourg : les chiffres à ne pas manquer !

Retail and Real Estate in Luxembourg: figures not to be missed!

Retail en Real Estate in Luxemburg: niet te missen cijfers!

La stratégie immobilière et foncière optimale en France

The optimal Real Estate and land strategy in France

De optimale vastgoed- en grondstrategie in Frankrijk

Le futur du Retail et du Real Estate : vers des territoires écolonomes

Revealing ecolonomic projects and territories

Bekendmaken van ecolonomische projecten en gebieden

Le Retail est-il la nouvelle bulle ?

Is Retail the new bubble?

Is Retail de volgende bubbel ?

Onze synergiën zorgen ervoor dat het mogelijk is om:

Bruggen te bouwen tussen de openbare en de particuliere sector

Hoewel zij vaak tegenover elkaar staan, verdedigen zij toch gemeenschappelijke belangen en dezelfde doelstellingen: projecten en gebieden ontwikkelen die zowel aantrekkelijk als duurzaam zijn.

De onlosmakelijke band tussen projecten en gebieden verstevigen

Elk project maakt deel uit van een gebied; en elk gebied heeft evengoed projecten nodig om zich te ontwikkelen. Wij geven toegevoegde waarde aan gebieden en projecten dankzij onze transversale strategische aanpak, collectieve intelligentie en een brede focus op duurzaamheid. 

Actualités

Subtitle goes here…

Tot uw dienst

Onze hechte, ontvankelijke en gepassioneerde teams staan volledig tot uw dienst om u zo beter te begeleiden bij uw uitdagingen.

François HonoreCEO, The Third Territory

Camille LhoteDirectrice, Upcity

Tancrède CataldoDirecteur, Geoconsulting

Avenue Louise 523
1050 Brussels

+32 2 315 43 13

Route d’Obourg 65B
7000 Mons

+32(0)65 68 09 70